Skip to content

LYNNIES

 WIE IS LYNNIES?
Wave Border 1
ONS VISIE

n Laerskool wat deur uitnemende begeleiding, gelukkige en gebalanseerde kinders ontwikkel wat die uitdagings van ‘n veranderende wêreld aangryp.

‘n Laerskool wat as voorkeurskool in die Ooste van Pretoria verrassend anders is deur:

  • Die nastreef van ons gemeenskap se normes en waardes.
  • Gebalanseerde kindgerigte begeleiding.
  • Die skep van ‘n omgee atmosfeer.
  • Persoonlike dienslewering.
  • Die nastreef van hoë standaarde – Akademie, Kultuur en Sport.
  • Toegeruste personeel wat ‘n verskil maak.
  • Die nastreef van doeltreffende kommunikasie.
  • Ondersteunende, deelnemende ouers.
Wolkie Border 6.2
LL
ONS SKOOLWAPEN
Geskiedenis van die wapen (logo)

Die wapen van Laerskool Lynnwood is geskep deur Dr. OA van der Stoep. Die basiese simbool is die anker wat vir die vroeë Christene die HOOP versinnebeeld het.

Die skoolwapen stel die twee ankers HOOP en GELOOF voor, met die kruis as bindingstuk wat die LIEFDE, en dus die DIENS, simboliseer.
Die leuse, HOOP, GLO, DIEN vind sy oorsprong in 1 Korintiërs 13:13.

Die blou kleur verteenwoordig stabiliteit, vreedsaamheid en rustigheid. Dit is ook die kleur van leierskap.

Wolkie Border 6.2 - Copy
ONS SKOOLLIED
ONS SKOOLLIED

Geloof en hoop en liefde
sal ons in ons harte dra.
Ons is diensbaar en ons strewe
vir ons land Suid-Afrika,
is om almal saam te arbei,
na die hoogtes op te kyk,
vasberade, sonder wankel,
nooit nie van ons doel te wyk.

Geloof en hoop en liefde
sal ons in ons harte dra.
Ons is diensbaar en ons strewe
vir ons land Suid-Afrika,
is om almal saam te arbei,
na die hoogtes op te kyk,
vasberade, sonder wankel,
nooit nie van ons doel te wyk.