Skip to content
PrePrim Rocketman

PRE-PRIMêR

     PRE-PRIMêR

PRE-PRIMêR

PRE-PRIMêR
Pre-primer Icon - Home
 Laerskool Lynnwood Pre-Primêr
Asset 18
Asset 20
WELKOM BY PRE-PRIMêR

Ons is ‘n juweel in die hartjie van die Ooste van Pretoria. Hetsy jou kind as superheld of prinses sy of haar karakter wil uitleef, bied Lynnies Pre-Primêr ‘n geborge atmosfeer waar hul speel-speel deur passievolle personeel begelei word om holisties te groei en hul sprokies-lewensverhaal kan begin.

Ons visie is om die mees toonaangewende Pre-Primêre skool te wees wat kleuters in ‘n geborge atmosfeer tot skoolgereedheid begelei.

Asset 19

PERSONEEL

ONS PERSONEEL

Ons is ‘n professionele instansie met gekwalifiseerde, uitkomsgedrewe personeel wat elke kleuter se individualiteit raaksien en daarna streef om kleuters op ‘n deursigtige, liefdevolle en kreatiewe wyse te ondersteun om sy/haar eie boek te skryf.

Artboard 1
A
B2
C
Wolkie Border 2

BELEID

ONS BELEID
KOMMUNIKASIE

KOMMUNIKASIE

Laerskool Lynnwood Pre-Primêr se kommunikasie is gebasseer op wedersydse respek, vrymoedigheid en toeganklikheid, daarom glo ons aan ‘n oopdeurbeleid.

WAARDE-GEBASEERDE DISSIPLINE

WAARDE-GEBASEERDE DISSIPLINE

Om kleuters op te bou en hul selfbeeld te ontwikkel is vir ons belangrik. Daarom volg Laerskool Lynnwood Pre-Primêr ‘n dissiplinestelsel gebasseer op die skool se 12 waardes. Hiervolgens word die kleuters begelei om die regte besluite te neem en verantwoordelikheid aan te leer.

SPANWERK

SPANWERK

Spanwerk is prioriteit. Die professionele optrede van ons personeel laat ruimte vir elke kleuter en ouer se uniekheid, maar ook vir hul kinderlike verbeelding.

KWALITEIT ONDERRIG

KWALITEIT ONDERRIG

Elke klas het ’n onderwysassistent wat besig is met haar onderwysstudies, wat die personeel se hande sterkmaak.

Elke klas het ‘n passievolle en gekwalifiseerde onderwyseres asook ‘n onderwysassistent, wat besig is met haar onderwysstudies. Saam is hul ‘n gedugte span.

ASSESSERING

ASSESSERING

Alle assessering vind deurlopend op ‘n informele wyse plaas. Daar word kwartaalliks aan ouers, in die vorm van vorderingsverslae, terugvoer gegee. Ouermiddae word gereël om die kleuters se vordering en ander sake te bespreek.

EMOSIONELE VERSORGING

EMOSIONELE VERSORGING

Fisiese en emosionele versorging van ons kleuters in ‘n kindervriendelike en veilige omgewing is vir ons belangrik.

Ons het ‘n verskeidenheid van terapeute soos: Arbeidsterapeute, spraakterapeute en ‘n opvoedkundige sielkundige op die terrein. Die terapeute werk as ‘n span saam met die onderwysers en ouers om struikelblokke vroegtydig uit die weg te ruim.

SAOU KURRIKULUM (GR. RR + RRR)

SAOU KURRIKULUM (GR. RR + RRR)

Graad RRR en RR-kleuters volg die SAOU se kurrikulum, as ‘n minimum vereiste, gebasseer op elke kleuter se ontwikkelingsvlak.

KABV KURRIKULUM (GR. R)

KABV KURRIKULUM (GR. R)

Die graad R- kleuters volg die voorgeskrewe kurrikulum, vanaf die Departement van Onderwys. Daar word op die volgende gefokus: Afrikaans Huistaal, Wiskunde en Lewensvaardigheid.

Asset 20

PROGRAM

DAGPROGRAM
PRE-PRIMER
Asset 18
1600B

DIENSTE

ONS DIENSTE
d6 Connect

d6 Connect

Laai gerus die toepassing op u slimfoon af. Alle interne dokumente sal op die toepassing beskikbaar wees. Akademiese punte en finansiële inligting is ook op die toepassing beskikbaar.

Laai hier af.

Heronderrig word deur die personeel aangebied indien nodig.

Heronderrig word deur die personeel aangebied indien nodig.

Arbeidsterapeute, spraakterapeute en ‘n opvoedkundige sielkundige op die terrein beskikbaar. Die terapeute werk as ‘n span saam met die onderwysers en ouers om optimale onderrig en vordering te verseker.

Arbeidsterapeute, spraakterapeute en ‘n opvoedkundige sielkundige op die terrein beskikbaar. Die terapeute werk as ‘n span saam met die onderwysers en ouers om optimale onderrig en vordering te verseker.

INLIGTING

ALGEMENE INLIGTING
  • Die gr. RR- en gr. R- kleuters neem weekliks aan groot motoriese aktiwiteite deel. Tydens die LO-periodes word die kleuters se grootspier vaardighede ontwikkel en kry hul blootstelling aan sekere sportsoorte.

Wolkie Border 6.2