Skip to content

OMGEE

 OMGEE @ LYNNIES
Sun - Omgee 1.1
Wolkie Border 2
Wave Border 1

OMGEE

 OMGEEFONDS
Omgee2

Die Omgeefonds word aangewend om kinders inalle grade wie se ouers dit nie kan bekostig nie,finansieel te ondersteun ten opsigte van:

  • Terapie (spraak-, arbeids-, lees-, spelterapie ens.)
  • Remediërende onderrig
  • Opvoedkundige sielkundige evaluasies en -terapie
  • Spesifieke behoeftes (skoolklere, sportklere ens.)
Wolkie Border 3

KOS

LYNNIES-KOSBLIKKIES

‘n Gesonde kospakkie word daagliks aan van ons Lynniemaats, wat ondersteuning benodig, verskaf. Dit sluit ‘n broodjie en ‘n nie-bederfbare produk in. Kontak vir Adri by 083 604 1185.

IMG_7353_JB
Wolkie Border 6.2 - Copy

GEE GAWES

LYNNIES GEE GAWES
Asset 39

Daar is ‘n Whatsapp-groep waar daar hulp en ondersteuning vir sekere behoeftes gevra word. Indien u meer wil weet van hierdie groep, kontak gerus vir Michelle by 076 352 2037.

Wolkie Border 3
Icon - Sport

KLEREBANK

 KLEREBANK
Asset 64

Die klerebank voorsien tweedehandse skool-en sportklere. Dit word bedryf vanuit ‘n ouer se huis te Lindfield 98, Lynnwood Manor.

Daar word kwartaalliks ‘n Pop-up Shop by die skool gehou. Klere is gratis, maar indien ‘n ouer ‘n skenking maak, word dit aangewend vir die Omgeefonds. Kontak vir Kallien by 063 798 9731.

Wolkie Border 6.2 - Copy
Icon 1

SKRYF

TWEEDEHANDSE SKRYFBEHOEFTES

Die Voortrekkers se Soetdoringkommando dien sy eie gemeenskap deur tweedehandse skryfbehoeftes in te samel.

Indien u ‘n dringende behoefte het aan skryfbehoeftes, rig asseblief ‘n versoek per e-pos aan omgee@lynnwoodlaer.co.za.

Asset 65
Wolkie Border 3

OMGEE

HOE WERK DIT?

Elke afdeling word deur ‘n geallokeerde persoon of span bestuur.

Indien u en u gesin, of indien u van enige iemand weet wat moontlik van bogenoemde behoeftes benodig, stuur asseblief ‘n epos na omgee@lynnwoodlaer.co.za.

U kan ook met u kind se voogonderwyser praat. Alle inligting sal vertroulik hanteer word.

Asset 38