weblogo Laerskool Lynnwood - Toespraak van Hoof

TOESPRAAK VAN DIE HOOF: 50 JAAR FEES2D4O0204 Laerskool Lynnwood - Toespraak van Hoof

In 1966 het Laerskool Menlopark met 1 200 leerders uit sy nate gebars.  Die Departement van Onderwys het toe besluit om nog ‘n skool in die omgewing te bou.  So ontstaan Laerskool Lynnwood.

Bouwerk aan Laerskool Lynnwood het in dieselfde jaar ‘n aanvang geneem.  Aanvanklik sou die skool op 1 Januarie 1967 geopen het.  Aangesien die bouwerk nie voltooi was nie, het die skool amptelik sy deure op 1 Julie 1967 geopen (dus die skool se verjaarsdagdatum).

Dr.  O.A. van der Stoep, op daardie stadium die Adjunkhoof by Laerskool Menlopark, is deur die destydse Direkteur van Onderwys, dr. A.J. Koen, aangestel as hoof van Laerskool Lynnwood.

Die leerders van Laerskool Menlopark is volgens woonareas verdeel en 420 leerders en 17 personeellede van Laerskool Menlopark het na Laerskool Lynnwood oorgeskuif.

Dr. van der Stoep het die skoollied geskryf, wat vandag steeds deel van ons tradisie is.

Ons skool se erekode is deur die opvolger van dr. van der Stoep, mnr.  Frik van Zyl,

ingestel.  Tydens die 50 jaar feesgeleentheid is die erekode hersien en die nuwe erekode is bekendgestel.  Baie dankie aan Elize van Eeden daarvoor.

Laerskool Lynnwood is op 26 April 1968 amptelik geopen deur die onthulling van die gedenkplaat deur dr. A.J. Koen

Die skoolwapen, wat ook deur dr van der Stoep ontwerp is, simboliseer die anker wat vir die vroeë Christene HOOP versinnebeeld het.  Dit stel die 2 ankers HOOP en GELOOF voor, met die kruis as bindingstuk wat die LIEFDE en dus DIENS simboliseer.  Die leuse: HOOP, GLO, DIEN vind sy oorsprong in 1 Korinthiërs 13:13

Die skool se gelukbringer; Kaspaas, is sedert 1968 in gebruik en sy verjaarsdag is op lentedag.  Bertus van Zyl, die skool se hoofseun van 1968, het die teddiebeer aan die skool geskenk.

Die heel eerste kwartaalkoerant was die Kekkel en Kraai wat een keer per kwartaal en later een keer per jaar verskyn het.

Dr. van der Stoep het in 1992 afgetree en hy is opgevolg deur mnr. Frik van Zyl.

Mnr. Frik van Zyl, tweede skoolhoof van Laerskool Lynnwood, het die weeklikse Lynnies Beeld  in 1999 die lig laat sien. 

Na die afsterwe van mnr. Frik van Zyl in 1999 het mev.  Mariana Nel as hoof waargeneem totdat

mnr. Ulrich du Pont van Eersterus deur die departement as waarnemende hoof aangestel is.

Mnr. Pieter Louw is op 1 April 2000, permanent in die hoofpos aangestel.

Mnr. Pieter Louw het in 2003 bedank en sy opvolger, mnr. Steve Stolk wat op 1 Oktober 2003 as hoof begin het is steeds hier.

Toe mnr. Stolk op 1 Oktober 2003 hier begin het, was daar 380 leerders in die skool en daar was 38 personeellede - administratiewe personeel en algemene assistente ingesluit. Die skool se begroting was R 3,5 miljoen.

Vandag is daar 1 238 kinders in die skool, daar is 126 personeellede en ons werk met ‘n begroting van R35 miljoen.

Ons is geseënd om te kan sê dat ons een  van die beste akademiese skole in S.A. en selfs in die wêreld is.  Ons sporte kompeteer in die A- bond, waar ons 13 jaar gelede in C- en D- bonde kompeteer het. Ons kore en redenaars presteer op Nasionale vlak en ons spog met ‘n Krieket- Rugby- en Hokkie-akademie van wêreldgehalte.

Laerskool Lynnwood is ‘n gesogte skool en ons sal alles in ons vermoë doen om die sukses en standaard van ons skool vir ons kinders en vir die toekoms te behou.

Laerskool Lynnwood…..baie geluk met 50 jaar van geskiedenis maak.  Hou aan om die voorkeurskool in die Ooste én in die wêreld te wees !

Steve Stolk
UITVOERENDE HOOF
20/01/2017