weblogo Laerskool Lynnwood - Pre-Primêr

18---logo---pre-primer-kleur Laerskool Lynnwood - Pre-Primêr

Voorwoord

Wanneer u Laerskool Lynnwood Pre – Primêr vir die eerste keer besoek, sal u ‘n kleuterskool vind wat soos ‘n gemeenskap funksioneer met betrokke ouers en onderwysers wat gelukkige kleuters help ontwikkel, tot elkeen se volle potensiaal. By hierdie toonaangewende kleuterskool sal u gou agterkom dat speel en sosiale interaksie die belangrikste boustene van leer is.

U sal beleef dat aandag aan kleuters se verbeelding, behoeftes, vordering en mylpale gegee word in kindervriendelike klaskamers, deur ervare en opgeleide onderwysers, bygestaan deur assistente.

U sal ontdek dat buitespel ‘n fantasiewêreld is, in goedversorgde tuine, waar kleuters se veiligheid altyd eerste gestel word. Sensoriese areas, fietsiebane, waterspel, klimmure en opvoedkundige speelgoed is van die aktiwiteite wat op ‘n daaglikse basis tydens buitespel aangebied word.

Daar word ‘n grootverskeidenheid buitemuurse aktiwiteite by die kleuterskool aangebied en dit sluit ook ‘n kunste akademie in. Die kleuters kry deur die week die geleentheid om daaraan deel te neem. ‘n Naskool is ook beskikbaar vir kleuters wat eers later by die kleuterskool afgehaal kan word.

Twyfel u nog? Kom besoek ons gerus en word deel van Laerskool Lynnwood se Pre – Primêre gemeenskap.

Hester Wandrag

Adjunkhoof: Pre-Primêr

VISIE en MISSIE

VISIE

Om die mees toonaangewende Pre-Primêre skool te wees, wat emosioneel versorgde kleuters tot skoolgereedheid, begelei.

Missie

Ons is ‘n professionele instansie met gekwalifiseerde, uitkomsgedrewe personeel wat daarna streef om elke kleuter as unieke individu te ontvang en te ontwikkel op ‘n opregte, deursigtige, liefdevolle en kreatiewe wyse.

WAARDES

 • Beginselvastheid - handhawing van ons gemeenskap se norme en waardes.
 • Oop kommunikasie - kommunikasie gebasseer op wedersydse respek, vrymoedigheid en toeganklikheid.
 • Kleutergesentreerdheid - die fisiese en emosionele versorging van ons kleuters in ‘n kindervriendelike en veilige omgewing. 
 • Spanwerk - ons funksioneer as individue wat mekaar se vaardighede, kennis en ervarings deel, sodat daar verryking en optimalisering van kundigheid kan plaasvind. 
 • Individualiteit - professionele optrede wat ruimte laat vir elkeen se uniekheid.
 • Kwaliteit onderrig - onderrig wat op voortdurende vernuwing gebasseer is en op kreatiewe wyse lei tot skoolgereedheid.

INSKRYWINGSPROSEDURE

 • Lynnwood Pre-Primêr: Graad RRR/ RR/ R
 • Voornemende ouers wat hulle kinders by Laerskool Lynnwood Pre-Primêr wil inskryf, ontvang ‘n inskrywingspakket en voltooi die inskrywingsvorms, wat by die administratiewe kantoor of op die webblad beskikbaar is.
 • Voornemende ouers maak ‘n afspraak met die Uitvoerende Hoof, mnr Steve Stolk.
 • Die skool word in geheel aan ouers bekend gestel.
 • Nadat die vorms terugbesorg word aan die skool, word name op ‘n waglys geplaas. ‘n Afskrif van die ouers se ID’s, u kind se geboortesertifikaat asook mediese sertifikaat van die kind, moet hierby aangeheg word.
 • Ouers sal op hoogte gehou word.
 • Daar word ‘n bevestigingsfooi gehef. Dit maak deel uit van die opeenvolgende jaar se skoolgelde.