Tuisblad

Finansiële Inligting

Inleiding  

  • ‘n Bevestigingsfooi van R1500.00 per kind (Graad RRR tot 7) is betaalbaar voor einde Desember. 
  • Bevestigingsfooi word van totale skoolgeld afgetrek en balans word in 11 paaiemente (Januarie tot November) verdeel. 

Skoolfonds vir 2021

Skoolfonds is vooruitbetaalbaar.

Die volgende skoolfonds is met ingang van 1 Januarie 2021 betaalbaar: 

2021 Skoolfonds

Graad 1 – 7

Graad R, RR en RRR

Bevestigingsfooi

 R1 500 (betaalbaar voor of op 31 Desember 2020)

 R1 500 (betaalbaar voor of op 31 Desember 2020)

 Bedrag sonder bevestigingsfooi

 R22 396 Betaalbaar: 11 x R2 036

 R27 876 Betaalbaar: 11 x R2 535

Naskoolgeld

2020 Naskoolgelde

Enkelkind

Twee kinders

Drie kinders

Betaalbaar maandeliks (ongeag aantal dae bywoning)

11 x R1 352 = R14 872

11 x R2 412 = R26 532

11 x R3 588 = R39 468

Dagbesoeker

(middagete en versnappering ingesluit)

R110 per dag

 R110 per dag per kind

 R110 per dag per kind