Tuisblad

Beheerliggaam

Die primêre fokus van die Beheerliggaam van Laerskool Lynnwood is om ‘n platform te skep vir kwaliteit onderrig.  Om hierdie effektief in plek te stel is die praktiese uitleef van ons missie ‘n prioriteit, met die oogmerk om ons kinders positief te posisioneer vir hulle toekoms. Elke kind is anders.  Daarom poog Laerskool Lynnwood om homself te vereenselwig met die fokus om hierdie individualiteit te kan uitleef binne ‘n gesonde opvoedkundige struktuur maar ook ‘n praktiese leeromgewing.  Ons kinders is vir ons top-prioriteit. Ons sal nuwe maniere bly vind en onsself uitdaag om hierdie skool te bestuur om die voorgestelde doel te bereik – gelukkige en voorbereide kinders.

Die Missie van die Beheerliggaam van Laerskool Lynnwood is om die skool te bestuur:

 • Binne die vereistes van die wet en binne die riglyne van goeie en deursigtige korporatiewe bestuursbeginsels. 
 • Die effektiewe bestuur van die bestaande beleide, asook die implementering van die nuwe beleide binne die raamwerk van die skoolopset. 
 • Die verantwoordelike bestuur van die begroting en skoolfonds. 
 • Aktiewe bydrae tot die opvoeding van ons kinders. 
 • ‘n Nalatenskap tot voordeel van die huidige en toekomstige leerders.
 •  Hierdie missie sal tot uitvoering gebring word met goeie, konstruktiewe kommunikasie en beplanning deur die nodige rolspelers.

Samestelling van die Beheerliggaam

Skoolhoof

 • Hoof: Steve Stolk

Ouers

 • Voorsitter: Dewald van Staden
 • Finansiële voorsitter: Petra Vermeulen
 • Kultuur: Dulinda Pieters
 • Aksie Lynnies: Riekie le Roux
 • Rowland Burke: IT
 • Annette Taljaard: Emosionele Welstand

Opvoeders

 • Sekretaresse: Ilsé de Villiers
 • Sport en Kultuur: Nico Loggenberg
 • Ondersteuningsdienste/ geboue en terrein: Kurt Labuschagne

Nie-opvoeder

 • Margaret Mabena

Gekoöpteer 

 • Pre-primêr: Hester Wandrag
 • Finansies: Elzanne Botha
 • Bemarking en naskool: Sharise Janse van Rensburg