Tuisblad

Naskoolsentrum

ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES

Lynnies Naskoolsentrum is UNIEK. Ons bied u top kwaliteit en hope pret en plesier.
Ons leuse spreek vanself, hier ervaar jou kind persoonlike aandag en ‘n veilige omgewing wat hulle gemaklik en tuis laat voel, nes u dit by die huis sou doen.

Naskoolterrein

Lynnies Naskool funksioneer op die skoolterrein. Die terrein word onderverdeel sodat maats van verskillende grade van mekaar geskei word. Gr. RRR – R leerders speel op die kleuterskoolterreine, Gr. 1 – 2 leerders speel op die Mimosaterrein en Gr. 3 – 7 leerders onder op die netbalvelde.

Sekuriteit

Ouers moet asb. persoonlik hul kinders by die Naskool kom afhaal by die elektroniese hek by die Kleuterskool of Mimosalaan. Die kode van die hek sal aan die begin van die jaar aan elke ouer deurgegee word. Teken asb. u kinders in die register uit elke middag. Skakel of SMS asb. vroegtydig indien iemand anders u kind/ers kom afhaal.

Naskoolure

Naskool funksioneer stiptelik vanaf 13:00 – 17:30. Kontak u kind se naskool juffrou tydens noodgevalle. ‘n Boete van R50.00 vir elke 15 minute na 17:30 is ingestel.

Middagetes

Smaaklike middagetes word deur Lynnies se Winkel op die skoolterrein voorberei. Die spyskaart maak voorsiening vir 3 gekookte etes en 2 ligte etes per week. Die spyskaart word 4 weekliks herhaal.
Versnaperings of koekies-en-koeldrank word om 15:30 bedien om die hongerpyne weer te stil. Dit sluit ‘n broodjie, vrug en koeldrank in.

Kleuternaskool

Na hul oggendprogram ontvang ons maats ‘n smaaklike middagete. Elke middag word daar ‘n uur gerus om die batterye weer te laai.
‘n Matrasfooi van R220 is betaalbaar vir ‘n matras en sloop met u kind se naam opgeborduur. Hierdie is ‘n eenmalige betaling. U kleuter sal bogenoemde aankope vir sy totale Naskoolkleuterloopbaan gebruik.

Spel vorm die belangrikste deel van ons kleuters se middagprogram. Kleuters speel onder toesig van personeel in die sandput, op klimrame of met ‘n verskeidenheid speelgoed.

Huiswerk

Huiswerk word onder streng toesig voltooi vanaf 14:00 – 16:00, daarna is alle personeel op terreindiens. Daar is ‘n laathuiswerk-klas beskikbaar vir leerders met buitemuurse aktiwiteite. Take moet asseblief tuis gedoen word. Gr. 1 – 3 leerders skryf Donderdae diktee toets. Gr. 4 – 7 leerders skryf Woensdae toets volgens hul toetsreeksrooster.

Naskoolpersoneel sal alles in hul vermoë doen om elke dag al die huiswerk by die naskool te voltooi. Ouerbetrokkenheid is absoluut noodsaaklik, daarom vra ons dat u gereeld u kinders se boeke nagaan.

Buitemuurse aktiwiteite

Die meeste aktiwiteite vind op die skoolterrein plaas. Leerders sal nie na ‘n aktiwiteit gestuur word indien die personeel nie SKRIFTELIK in kennis gestel is nie.
Leerders word na aktiwiteite gestuur maar dis hul eie verantwoordelikheid om na hul huiswerkklas terug te keer.

Vakansieprogramme

Lynnies se Naskool spog met die BESTE vakansieprogramme in Pretoria. Die program funksioneer vanaf 07:15 – 17:30. Almal is welkom om in die pret te deel. Kostes beloop R50 vir naskoolleerders en R80 vir besoekers.
Elke dag word opwindende aktiwiteite aangebied bv. kuns, fietsry, waterkaskanades en vele meer. Programme is beskikbaar ongeveer 3 weke voor die vakansie.

Een-dag diens

In noodgevalle is ons net ‘n telefoonoproep ver! Ons ontvang dagbesoekers met ope arms, skakel dus vroegtydig om reëlings te tref. Kostes beloop R80 per dag per kind en sluit middagete en versnaperings in.

Belangrik:

 • Merk asb. alle skool en gewone klere duidelik.
 • Naskoolpersoneel sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir verlore of gebreekte selfone en ander persoonlike besittings nie.
 • Skade aan naskool eiendom deur u kind veroorsaak sal van u verhaal word.

Naskoolfooie

Naskoolfooie is beskikbaar onder finansieële inligting.

Naskoolfooie is streng vooruitbetaalbaar.

R110 skryfbehoeftefooi is betaalbaar per kind. Hierdie fooi word aangewend vir aankoop van skryfbehoeftes, speelgoed, storieboeke asook instandhouding van speelterrein. Skryfbehoeftes word verskaf aan Gr. 1 – 2 leerders, maar Gr. 3 – 7 leerders moet asb. hul eie skryfbehoeftes voorsien.

 • Betaalwyses: Maandelikse elektroniese betalings of debietorders.
 • Debietorders sal op die eerste werksdag van die maand aangebied word.
 • Naskoolkostes is voor die sewende van die maand betaalbaar.
 • Naskoolfooie is oor 11 maande betaalbaar en die skryfbehoeftefooi moet saam met die naskoolfooie vir Januarie voor of op 7 Januarie geskied.

Bankbesonderhede:

 • Laerskool Lynnwood,
 • ABSA Bank,
 • Brooklyntak,
 • Takkode: 632 005,
 • Rekeningnommer: 0540 5100 75

Diensbeëindiging

Kennisgewing moet 1 maand vooruit skriftelik gegee word andersins sal u aanspreeklik gehou word vir die maand se fooie.

Kom ervaar gerus hoe tuis jy voel by ONS huis!!