Tuisblad

Die Intermediëre fase en Senior fase (Intersen Fase) ondersteun die filosofie dat alle leerders kan leer. Ons streef daarna dat kennis, begrip, vaardighede, houdings, waardes en norme die boustene van ons onderrigstyl vorm.

Ons uitgangspunt is dat leerders genoeg tyd gegun word om hulle volle potensiaal te bereik, dat ’n onbevooroordeelde benadering essensieel is en dat die gebruik van verskeie onderrigstrategieë in leerders se behoeftes voorsien sal word

Die belangrikste beginsels vir ons kinders is:

  • om te weet
  • om te dink
  • om te doen
  • om te waardeer
  • om te wees.

Sukses is nie wat jy het nie, dit is nie wat jy doen nie, dit is wie jy is - ‘n kind van God.