Dr. Marie McLachlan

Dr. Marie McLachlan is ’n hoogs bekwame dosent met D Mus (Pta), M Mus (Wits), Dip A (Pta Kons), UOLM (Blokfluit), UOLM (Musiekteorie), FTCL, LTCL (Teacher and performer) en THOD (Kuns) agter haar naam. 

Dr.Marie was aanvanklik onderwyser in Beeldende Kunste. Haar musiekloopbaan volg waartydens sy verbonde was aan die Departement Uitvoerende Kunste van die Tshawane Universiteit van Tegnologie. Sy doseer Blokfluit, Barokensemble, Gehoorontwikkeling, Harmonie en Kontrapunt en was ook betrokke by Teatermusiek. Na die sluiting van die musiekdepartement aldaar aanvaar sy ’n pos by Pro Arte Alphenpark en beklee deeltydse poste aan die Universiteite van Noord-Wes en Pretoria. Vir 35 jaar tree sy op as eksaminator vir UNISA. Dr.Marie onderrig beginners tot onderwysers en eksamineer en beoordeel landswyd. Haar navorsingsprojek “Music Literacy” word ook in boekvorm gepubliseer.