Skip to content

UITVOERENDE HOOF

MNR. STEVE STOLK

MNR. STEVE STOLK

MNR. STEVE STOLK

Mnr. Steve is nou al reeds 20 jaar deel van die Lynnie-familie. Sy karakter spreek vanself en is daagliks sigbaar in sy verhoudings met sy personeel, Lynnie-ouers en natuurlik, die kinders. Hy vermaak ons Lynnie-maats gereeld met sy oulike Nugget-stories en besit ongeveer 400 dasse en 350 pare “funky”-kouse. Dít is behoorlik die hoogtepunt van byna elke Lynnie se dag!

Maar mnr. Steve kan ook ernstig wees en dra elke Lynnie se behoeftes op die hart. Sy deur staan altyd oop om te luister en te help.

Meneer Stolk
BOODSKAP VAN MENEER STOLK

Soos Laerskool Lynnwood se visie dit stel, is dit vir ons belangrik dat elke kind gelukkig moet wees. Ons glo dat gelukkige kinders hulle optimale potensiaal kan bereik en die strewe is om elke kind daartoe te begelei. Elke leerder word gesien as ‘n gawe en verdien om met agting en respek behandel te word. By Laerskool Lynnwood word erkenning gegee aan elke kind se uniekheid en herkenning van moontlikhede.

Wanneer leerders skool toe kom, word ouers en onderwysers vennote. Die skool en die ouerhuis vul mekaar aan en ‘n omgee-atmosfeer word gehandhaaf.

Dit is ook vir ons belangrik om gebalanseerde kinders te ontwikkel. Ons is trots om te sê dat ons goed-opgeleide personeel het wat dit vir ons moontlik maak om hoë standaarde te handhaaf. Ons is ‘n skool waar sterker leerders gestimuleer word tot uitnemendheid, gemiddelde leerders word gestimuleer om hulle volle potensiaal te bereik en aan leerders met spesiale behoeftes word hulp op verskillende terreine verleen.

Vir my as hoof van Laerskool Lynnwood is kinders ‘n passie en ek streef daarna om te alle tye toeganklik vir alle leerders van hierdie skool te wees. Enige leerder is enige tyd welkom om met my te kommunikeer en my kantoordeur staan altyd oop vir leerders, ouers en onderwysers. Kom gesels gerus met my oor enige aangeleentheid of stuur ‘n e-pos aan: hoof@lynnwoodlaer.co.za.